• 19.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında pambıq sovkasına qarşı bioloji mübarizəyə hazırlıq gedir
 • 19.06.2019 / Bölgələrdə fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir
 • 18.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında vətəndaşlara texniki təhlükəsizlik qaydaları izah olunur
 • 14.06.2019 / Tovuzda fermerlərə çəyirtkəkimilərlə mübarizə tədbirləri ilə bağlı təlim keçirilib
 • 13.06.2019 / Lənkəranda Amerika ağ kəpənəyinə qarşı kimyəvi tədbirləri aparılır
 • 11.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı mübarizə davam etdirilir

24 Avqust 2019
Dont risk

Fitosanitar karantin vəziyyət

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNİN 01.01.2013-CÜ İL TARİXİNƏ FİTOSANİTAR KARANTİN VƏZİYYƏTİ

AZƏRBAYCAN RESBUBLİKASıNıN KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA
DÖVLƏT FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ XİDMƏTİ
BAKı - 2013

Azərbaycan Respublikası ərazisində məhdud dairədə yayılmış karantin tətbiq

edilən  zərərli orqanizmlər (A 2 qrupu)

 

Həşəratlar (A)

 

 1.  

Amerika ağ kəpənəyi

Hyphantria  cunea Drury

 1.  

Avstraliya şırımlı yastıcası

ıcerya purchasi Maskell

 1.  

Dördləkəli dənyeyən

Callosobruchus maculatus Fаrbicius

 1.  

Filloksera

Viteus  vitifoliае Fitch

 1.  

Kaliforniya qalxanlı yastıcası

Quadraspidiotus perniciosus  Comstоcк

 1.  

Kolorado kartof böcəyi

Leptinotarsa  decemlineata Say

 1.  

Komstok yastıcası

Pseudococcus comstocki Kuwana

 1.  

Minalayıcı sitrus güvəsi

Phyllocnistis citrella Stainton

 1.  

Sitrus ağqanadlısı 

Dialeurodes citri Ashmеad

 1.  

Şərq meyvəyeyəni

Grapholitha molesta Busck

 1.  

Tut qalxanlı yastıcası

Pseudaulacaspis pentagona Targiоni-Tozzetti

 1.  

Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası

Lopholeucaspis japonica Cоckеrell

 1.  

Yaponiya yalançı qalxanlı  mumlu

yastıcası

Ceroplastes japonicus Green

 

 

   Alaq otları və parazit bitkilər (W)

 

1.

Sarı sarmaşıq (bütün növləri)

Cuscuta spp.

2.

Sürünən kəkrə (çəhrayı)

Acroptilon repens (Linnaeus) dе Candolle

3.

Tikanlı quşüzümü

Solanum cornutum Dunal

4.

Yovşanyarpaqlı  ambroziya

Ambrosia artemisiifolia Linnaeus

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası üçün potensial  təhlükə törədə

bilən zərərvericilər (B 1 qrupu)

 

Həşəratlar (А)

                                                                            

1.

 Kartof güvəsi

Phthorimaea operculella Zellеr

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNİN FİTOSANİTAR KARANTİN VƏZİYYƏTİ

 

                                                                                                     (01.01.2013-cü ilə olan vəziyyət)

 

 

 

Karantin tətbiq edilən  zərərli  orqanizmlərin adı

Sirayətlənmişdir sayı,

(ədəd)

Sirayətlənmiş sahə,

(ha)

rayon

şəhər

yaşa-

yış mən-təqəsi

dövlət,

fermer və digər təsərrü-fatlar

həyətyanı

sahələr və pay torpaqları

 

dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar

 

həyətyanı

sahələr və

pay

torpaqları

 

meşə təsər-rüfatı

 

 

 

cəmi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Avstraliya şırımlı yastıcası

Respublika tabeliyində olan rayonlar

3

1

36

50

224

82.2

103.2

-

185.4

 

Yekun:

3

1

36

50

224

82.2

103.2

-

185.4

2

Amerika ağ kəpənəyi Respublika tabeliyində olan rayonlar

8

1

213

521

4226

2999.9

1528.8

1576.5

6105.2

 

Yekun:

8

1

213

521

4226

2999.9

1528.8

1576.5

6105.2

3

Şərq meyvəyeyəni Respublika tabeliyində olan rayonlar

12

-

205

3789

9404

5031

946.9

-

5977.9

 

Yekun:

12

-

205

3789

9404

5031

946.9

-

5977.9

4

Kaliforniya qalxanlı yastıcası

Respublika tabeliyində olan rayonlar

22

1

422

1971

14543

3577.3

1389.7

390

5357

 

Naxçıvan MR

3

-

9

5

214

2.6

11.9

-

14.5

 

Yekun:

25

1

431

1976

14757

3579.9

1401.6

390

5371.5

5

Filloksera

Respublika tabeliyində olan rayonlar

5

-

9

12

4

5.4

1.2

-

6.6

 

Yekun:

5

-

9

12

4

5.4

1.2

-

6.6

6

Kolorado kartof böcəyi

Respublika tabeliyində olan rayonlar

51

2

1438

3491

37651

18189.1

18679.5

-

36868.6

 

Naxçıvan MR

7

-

50

86

1526

87

148.9

-

235.9

 

Yekun:

58

2

1488

3577

39177

18276.1

18828.4

-

37104.5

7

Sitrus ağqanadlısı  Respublika tabeliyində olan rayonlar

20

2

280

344

3224

361.4

443.6

-

805

 

Yekun:

20

2

280

344

3224

361.4

443.6

-

805

8

Yaponiya yalançı

qalxanlı  mumlu

yastıcası

Respublika tabeliyində olan rayonlar

12

1

206

164

5304

1042.3

518.9

56.3

1617.5

 

Yekun:

12

1

206

164

5304

1042.3

518.9

56.3

1617.5

9

Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası Respublika tabeliyində olan rayonlar

2

1

25

47

904

32.5

23.6

2.4

58.5

 

Yekun:

2

1

25

47

904

32.5

23.6

2.4

58.5

10

Dördləkəli dənyeyən Respublika tabeliyində olan rayonlar

2

1

8

2

47

0.6

5.2

-

5.8

 

Yekun:

2

1

8

2

47

0.6

5.2

-

5.8

11.

Komstok yastıcası Respublika tabeliyində olan rayonlar

39

3

756

263

10100

222.1

449.8

68.2

740.1

 

Yekun:

39

3

756

263

10100

222.1

449.8

68.2

740.1

12

Minalayıcı sitrus güvəsi

Respublika tabeliyində olan rayonlar

7

1

120

70

1885

30

80.3

-

110.3

 

Yekun:

7

1

120

70

1885

30

80.3

-

110.3

13

Tut qalxanlı yastıcası

Respublika tabeliyində olan rayonlar

11

1

310

123

4940

122.6

181.1

26.2

329.9

 

Yekun:

11

1

310

123

4940

122.6

181.1

26.2

329.9

14

Yovşanyarpaqlı  ambroziya

Respublika tabeliyində olan rayonlar

4

-

109

154

4570

3750.9

3941

539.4

8231.3

 

Yekun:

4

-

109

154

4570

3750.9

3941

539.4

8231.3

15

Sürünən kəkrə Respublika tabeliyində olan rayonlar

36

2

468

694

4469

3867.7

2126.3

128.9

6122.9

 

Naxçıvan MR

7

-

44

67

1093

269.7

156.9

-

426.6

 

Yekun:

43

2

512

761

5562

4137.4

2283.2

128.9

6549.5

16

Tikanlı quşüzümü Respublika tabeliyində olan rayonlar

3

-

10

11

9

34.7

4

-

38.7

 

Yekun:

3

-

10

11

9

34.7

4

-

38.7

17

Sarı sarmaşıq Respublika tabeliyində olan rayonlar

49

2

1350

1793

25833

9692.8

796

562.7

11051.5

 

Naxçıvan MR

7

-

86

107

1406

686.6

61.4

-

748

 

Yekun:

56

2

1436

1900

27239

10379.4

857.4

562.7

11799.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublika ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti

 

 

Karantin tətbiq edilən  zərərli  orqanizmlərin adı

Sirayətlənmişdir sayı,

(ədəd)

Sirayətlənmiş sahə,

(ha)

rayon

şəhər

yaşayış məntəqəsi

dövlət,

fermer və digər təsərrü-fatlar

həyətyanı

sahələr və pay torpaqları

 

dövlət, fermer

və digər

təsərrüfatlar

həyətyanı

sahələr və pay torpaqları

 

Meşə təsərrü fatı

 

 

 

 

cəmi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Avstraliya şırımlı yastıcası

3

1

36

50

224

82.2

103.2

-

185.4

2

Amerika ağ kəpənəyi

8

1

213

521

4226

2999.9

1528.8

1576.5

6105.2

3

Şərq meyvəyeyəni

12

-

205

3789

9404

5031

946.9

-

5977.9

4

Kaliforniya qalxanlı yastıcası

25

1

431

1976

14757

3579.9

1401.6

390

5371.5

5

Filloksera

5

-

9

12

4

5.4

1.2

-

6.6

6

Kolorado kartof bocəyi

58

2

1488

3577

39177

18276.1

18828.4

-

37104.5

7

Sitrus ağqanadlısı

20

2

280

344

3224

361.4

443.6

-

805

8

Yaponiya yalançı qalxanlı  mumlu yastıcası

12

1

206

164

5304

1042.3

518.9

56.3

1617.5

9

Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası

2

1

25

47

904

32.5

23.6

2.4

58.5

10

Dördləkəli dənyeyən

2

1

8

2

47

0.6

5.2

-

5.8

11

Komstok yastıcası

39

3

756

263

10100

222.1

449.8

68.2

740.1

12

Minalayıcı sitrus güvəsi

7

1

120

70

1885

30

80.3

-

110.3

13

Tut qalxanlı yastıcası

11

1

310

123

4940

122.6

181.1

26.2

329.9

14

Yovşanyarpaqlı  ambroziya

4

-

109

154

4570

3750.9

3941

539.4

8231.3

15

Sürünən kəkrə

43

2

512

761

5562

4137.4

2283.2

128.9

6549.5

16

Tikanlı quşüzümü

3

-

10

11

9

34.7

4

-

38.7

17

Sarı sarmaşıq

56

2

1436

1900

27239

10379.4

857.4

562.7

11799.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublika ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti

 

 

 

Respublika tabeliyində olan  şəhərlərin və rayonların

adları

Sirayətlənmişdir sayı,

(ədəd)

Sirayətlənmiş sahə,

(-ha-)

yaşayış məntəqəsi

dövlət,

fermer və digər təsə-rrüfatlar

həyətyanı

sahələr və pay torpaqları

 

dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar

həyətyanı

sahələr və pay torpaqları

 

Meşə təsərrüfatı

 

 

cəmi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.  Avstraliya şırımlı yastıcası  ıcerya purchasi Maskell

 

1

Astara

14

18

83

18.6

23.8

-

42.4

2

Bakı-Abşeron

6

4

46

2.4

3.6

-

6.0

3

Lənkəran

16

28

95

61.2

75.8

-

137

 

Yekun:

36

 50

224

 82.2

 103.2

-

185.4

 

       2.     Amerika ağ kəpənəyi  Hyphantria  cunea Drury

 

1

Astara

12

 23

184

74.5

 87.6

 341

503,1

2

Bakı-Abşeron

17

6

162

18.3

11.2

-

29.5

3

Xaçmaz

96

283

1627

1549

816

128.6

2493.6

4

Quba

23

96

1367

653

92

157.1

902.1

5

Qusar

14

17

94

262.6

175.2

385.7

823.5

6

Lənkəran

15

16

67

46.5

63.2

49.7

 159.4

7

Siyəzən

22

54

131

268

235.7

416

919,7

8

Şabran

14

26

593

128

47.9

98.4

 274.3

 

Yekun:

213

521

4226

2999.9

1528.8

1576.5

6105.2

 

3.  Şərq meyvəyeyəni Grapholitha molesta Busck

 

1

Ağcabədi

2

1

2

0.3

0.5

-

0.8

2

Balakən

11

5

421

1.6

52.4

-

54.0

3

Xaçmaz

108

3487

4203

2782

469.2

-

3251.2

4

Qax

1

22

408

3.9

19.8

-

23.7

5

Qəbələ

6

11

763

9.5

62.9

-

72.4

6

Quba

31

207

1648

2082

163

-

2245.0

7

Qusar

9

5

389

92.6

71.5

-

164.1

8

Oğuz

8

16

543

21.1

42.7

-

63.8

9

Siyəzən

10

2

117

0.9

5.3

-

6.2

10

Şabran

4

2

174

2.8

12.6

-

15.4

11

Şəki

12

9

628

23.6

41.9

-

65.5

12

Zaqatala

3

22

108

10,7

5.1

-

15.8

 

Yekun:

205

3789

9404

5031

946.9

-

5977.9

 

4.  Kaliforniya qalxanlı yastıcası  Quadraspidiotus perniciosus  Comstоcк

 

1

Ağdaş

3

2

-

3.1

2,7

-

5,8

2

Ağsu

5

4

2

2.4

1.8

0,7

4.9

3

Astara

2

3

3

0.9

0.6

0.5

2.0

4

Bakı-Abşeron

18

15

1693

12.9

29.7

-

42.6

5

Balakən

18

9

187

9.3

7.3

4.2

20.8

6

Bərdə

39

7

85

2.3

6.8

1,9

11.0

7

Goranboy

21

6

81

1.5

4.9

0,8

7.2

8

Göyçay

8

6

14

1.1

1.6

-

2.7

9

Xaçmaz

92

 1253

2162

642.2

126.9

59.4

828.5

10

Qax

18

51

682

21.5

52.7

4.0

78.2

11

Qəbələ

5

7

46

5.3

6.8

2.4

14.5

12

Quba

48

468

6218

2571

932.2

225

3728.2

13

Qusar

37

9

862

198.9

87.3

69.5

355.7

14

Oğuz

7

15

38

22.3

4.6

0,8

27.7

15

Saatlı

6

1

15

0.2

3.6

0.2

4.0

16

Sabirabad

9

3

46

0.6

3.2

0.8

4.6

17

Samux

1

1

6

0.2

0.7

0.7

1.6

18

Şabran

12

46

1283

54.6

63.5

7.2

125.3

19

Şəki

25

11

316

14.5

19.2

2.3

36.0

20

Tərtər

18

9

52

1.3

2.6

1,0

4.9

21

Yevlax

16

6

67

0.5

2.9

1.8

5.2

22

Zaqatala

14

39

685

10.7

28.1

6.8

45.6

 

Yekun:

422

1971

14543

3577.3

1389.7

390

5357

 

5.  Filloksera   Viteus  vitifoliае Fitch

 

1

**Ağdam

1

2

-

0.7

-

-

0.7

2

Ağsu

3

3

-

1.4

-

-

1.4

3

**Füzuli

1

2

 3

1.9

0.6

-

2.5

4

İsmayıllı

2

2

-

0.7

-

-

0.7

5

Şamaxı

2

3

1

0.7

0.6

-

1.3

 

Yekun:

9

12

4

5.4

1.2

-

6.6

 

6. Kolorado kartof bocəyi   Leptinotarsa  decemlineata Say

 

 

 

 

1

Astara

16

28

684

542.3

 863.0

-

1405.3

2

Abşeron

15

21

753

37.5

8.2

-

 45.7

3

Ağstafa

28

43

466

1228.6

654.8

-

1883.4

4

Ağcabədi

19

23

163

99.8

 104.5

-

204.3

5

Ağdaş

23

28

198

 163.4

 116.9

-

280.3

6

**Ağdam

7

14

75

68

42

-

  110

7

Ağsu

33

28

352

117.8

156.4

-

274.2

8

Balakən

34

28

1274

 338.3

529

-

867.3

9

Bərdə

31

85

169

98.5

42.2

-

140.7

10

Biləsuvar

17

19

144

74.8

 50.6

-

125.4

11

Beyləqan

8

5

12

35.8

57.3

-

93.1

12

Cəlilabad

52

124

957

2638.4

 1541.9

-

4180.3

13

Daşkəsən

21

86

439

 562

393

-

955

14

**Füzuli

4

15

36

23.5

18.2

-

41.7

15

Goranboy

29

95

238

 233.2

216.2

-

449.4

16

Göyçay

9

12

31

2.5

4.2

-

6.7

17

Göygöl

20

72

233

 78

126.5

-

204.5

18

Gədəbəy

58

49

688

 1984

 1148

-

3132

19

Gəncə şəhəri

2

16

152

42.6

30.3

-

 72.9

20

Hacıqabul

13

22

92

6.9

14.3

-

21.2

21

Xaçmaz

85

986

5218

442.6

 693.5

-

1136.1

22

**Xocavənd

1

1

-

11

-

-

11

23

Qazax

32

256

873

752.8

627.6

-

1380.4

24

Qax

14

29

236

25.8

 32.3

-

58.1

25

Qəbələ

23

16

569

391

403

-

794

26

Qobustan

17

12

332

194.5

 214.1

-

408.6

27

*Qubadlı

-

-

-

-

-

-

 

28

Quba

23

162

868

817.7

905.8

-

1723.5

29

Qusar

62

126

928

 996

 1034

-

2030.5

30

İmişli

14

87

134

68

35

-

103

31

İsmayıllı

32

37

643

 422

286

-

708

32

Kürdəmir

38

16

426

17.5

46.3

-

63.8

33

Lerik

36

63

843

394

508

-

902

34

Lənkəran

28

35

326

246

212

-

458

35

Masallı

29

56

852

323

415

-

738

36

Neftçala

25

28

161

52

85

-

137

37

Oğuz

22

31

142

48

77

 

125

38

Saatlı

34

65

982

496

728

-

1224

39

Sabirabad

54

39

878

305

468

-

773

40

Salyan

18

26

283

63

96

-

159

41

Samux

27

36

429

107

202

-

309

42

Siyəzən

18

23

265

21.4

28.9

-

50.3

43

Şabran

29

48

1351

101

183

-

284

44

Şamaxı

38

38

1745

148

235

-

383

45

Şəki

24

29

1216

128

201

-

329

46

Şəmkir

39

48

2857

907

1229

-

2136

47

Şirvan şəhəri

1

-

128

-

3.6

-

3.6

48

Tərtər

38

56

89

48

25

-

73

49

Tovuz

81

154

5816

 1366

2605

-

3971

50

Ucar

16  

29

87

72

108

 

180

51

Yardımlı

21

18

92

50.4

19.3

-

   69.7

52

Yevlax

37

52

245

83

32.6

-

125.6

53

Zaqatala

27

38

1297

568

728

-

1296

54

*Zəngilan

-

-

-

-

-

-

 

55

Zərdab

16

38

184

137

95

-

232

 

Yekun:

1438

3491

37651

18189.1

18679.5

-

36868.6

 

7.  Sitrus ağqanadlısı    Dialeurodes citri Ashmеad

 

1

**Ağdam

2

3

-

0.9

-

-

0.9

2

Ağdaş

9

7

38

3.1

2.3

-

5.4

3

Astara

24

38

652

56.4

118.8

-

175.2

4

Bakı - Abşeron

14

21

212

14.3

9.5

-

23.8

5

Balakən

5

9

28

3.5

2.7

-

6.2

6

Bərdə

15

8

74

2.5

3.2

-

5.7

7

Biləsuvar

6

5

18

5.2

16.1

-

21.3

8

Cəlilabad

14

19

246

98.7

41.8

-

140.5

9

Goranboy

12

-

38

-

2.7

-

2.7

10

Göyçay

18

6

38

2.9

3.3

-

6.2

11

Gəncə şəhəri

1

3

-

0.5

-

-

0.5

12

Xaçmaz

22

148

521

18.3

15.1

-

33.4

13

Kürdəmir

4

3

22

0.5

2.2

-

2.7

14

Qazax

1

2

25

0.8

1.9

-

2.7

15

Qax

5

2

25

0.6

1.2

-

1.8

16

Lənkəran

28

29

427

62.4

82.6

-

145

17

Masallı

20

19

586

87.3

118.4

-

205.7

18

Şəki

27

5

42

1.6

3.8

-

5.4

19

Tərtər

8

-

21

-

1.0

-

1.0

20

Yevlax

10

-

22

-

0.8

-

0.8

21

Zaqatala

35

17

189

1.9

16.2

-

18.1

 

Yekun:

280

344

3224

361.4

443.6

 

805

 

8.  Yaponiya yalançı qalxanlı  mumlu yastıcası        Ceroplastes japonicus Green 

 

1

Astara

24

8

275

6.8

21.1

3,9

31.8

2

Bakı-Abşeron

16

38

2865

897

351

20.2

1268.2

3

Biləsuvar

19

7

35

3.1

4.6

1.6

9.3

4

Cəlilabad

23

19

354

3.8

19.7

3,2

26.7

5

Göyçay

15

6

117

4.2

7.5

1,3

13

6

Lənkəran

35

18

235

9.7

15.8

3.2

28.7

7

Masallı

32

22

518

69.4

48.8

9.7

127.9

8

Sabirabad

7

5

95

1.8

4.2

2.2

8.2

9

Saatlı

10

4

92

1.6

2.8

1,9

6.3

10

Şəmkir

17

31

672

43.2

38.4

5.3

86.9

11

Yardımlı

5

6

27

1.7

2.8

3.8

8.3

12

Yevlax

3

-

19

-

2.2

-

2.2

 

Yekun:

206

164

5304

1042.3

518.9

56.3

1617.5

 

9.  Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası    Lopholeucaspis japonica Cоckеrell

 

1

Astara

3

6

17

1.5

1.3

-

2.8

2

Bakı şəhəri

4

4

12

2.1

0.6

-

2.7

3

Lənkəran

18

37

875

28.9

21.7

2.4

53

 

Yekun:

25

47

904

32.5

23.6

2.4

58.5

 

10.  Dördləkəli dənyeyən   Callosobruchus maculatus Fаbricius

 

1

Saatlı

2

2

26

0.6

3.1

-

3.7

2

Sabirabad

3

-

16

-

1.6

-

1.6

3

Şirvan şəhəri

3

-

5

-

0.5

-

0.5

 

Yekun:

8

2

47

0.6

5.2

-

5.8

 

11.   Komstok yastıcası  Pseudococcus comstocki Kuwana

 

1

**Ağdam

11

7

27

22.6

19.3

-

41.9

2

Ağcabədi

7

8

32

11.3

6.7

-

18

3

Ağdaş

16

-

48

-

5.3

0.9

6.2

4

Astara

26

9

58

2.7

1.8

-

4.5

5

Ağsu

45

6

186

2.8

12.6

1.1

16.5

6

Bakı-Abşeron

17

15

127

2.8

3.9

3.7

10.4

7

Balakən

21

13

1272

38.6

75

12.3

125.9

8

Bərdə

29

6

173

2.6

4.3

1.8

8.7

9

Beyləqan

18

7

453

2.9

26.5

4.6

34

10

Biləsuvar

27

16

483

2.3

5.8

1.6

9.7

11

Cəlilabad

16

15

546

43.3

52.6

4.6

100.5

12

*Cəbrayıl

-

-

-

-

-

-

 

13

**Füzuli

5

-

31

-

3.1

-

3.1

14

Goranboy

19

3

138

1.6

3.2

1.4

6.2

15

Göyçay

15

5

256

1.8

28.5

2.7

33

16

Göygöl

12

-

148

-

3.9

1.7

5.6

17

Gəncə şəhəri

2

-

147

-

4.1

-

4.1

18

Hacıqabul

25

7

348

2.6

6.5

1.2

10.3

19

Xaçmaz

46

5

68

2.4

5.7

3.1

11.2

20

İmişli

15

5

176

1.5

2.9

1.6

6

21

Kürdəmir

35

-

232

-

12.8

-

12.8

22

Qazax

23

12

75

3.2

2.5

1.2

6.9

23

Qax

12

4

158

1.5

2.6

0.8

4.9

24

Qəbələ

11

5

253

1.5

4.8

0.9

7.2

25

Lənkəran

9

11

83

2.2

1.9

-

4.1

26

Masallı

45

21

164

12.8

8.5

1.2

22.5

27

Neftçala

11

2

243

0.9

7.1

1.1

9.1

28

Oğuz

5

4

-

1.5

-

0.2

1.7

29

Saatlı

18

9

492

4.8

21.4

1.6

27.8

30

Sabirabad

13

3

383

3.4

8.9

1.4

13.7

31

Salyan

15

-

169

-

4.6

0.8

5.4

32

Samux

21

4

207

1.5

5.1

0.8

7.4

33

Şəmkir

25

19

502

17.1

14.6

3.8

35.5

34

Şəki

16

5

286

2.5

3.2

0.5

6.2

35

Şirvan şəhəri

1

-

126

-

3.1

-

3.1

36

Tovuz

18

7

264

11.3

20.5

2.6

34.4

37

Tərtər

15

-

78

-

3.1

1.3

4.4

38

Yardımlı

15

9

384

6.3

24.6

1.7

32.6

39

Ucar

5

4

36

1.5

2.7

0.4

4.6

40

Yevlax

24

-

57

-

4.6

1.5

6.1

41

Zaqatala

25

9

624

5.1

19.8

3.5

28.4

42

*Zəngilan

-

-

-

-

-

-

 

43

Zərdab

22

8

567

3.2

1.7

0.6

5.5

 

Yekun:

756

263

10100

222.1

449.8

68.2

740.1

 

12. Minalayıcı sitrus güvəsi   Phyllocnistis citrella Stainton

 

1

Ağdaş

4

-

51

-

1.7

-

1.7

2

Astara

24

8

521

9.5

23.6

-

33.1

3

Bakı şəhəri

2

3

7

0.2

0.9

-

1.1

4

Biləsuvar

15

6

257

1.9

3.8

-

5.7

5

Cəlilabad

12

18

386

3.4

5.7

-

9.1

6

Göyçay

16

-

154

-

1.6

-

1.6

7

Lənkəran

27

16

125

8.3

19.5

-

27.8

8

Masallı

20

19

384

6.7

23.5

-

30.2

 

Yekun:

120

70

1885

30

80.3

-

110.3

 

13.   Tut qalxanlı yastıcası   Pseudaulacaspis pentagona Targiоni- Tozzetti

 

1

Ağcabədi

30

9

562

7.2

5.5

-

12.7

2

Astara

19

12

638

3.9

8.6

2.0

14.5

3

Bakı-Abşeron

16

27

627

6.2

7.5

3.4

17.1

4

Beyləqan

34

19

242

5.3

6.2

1.9

13.4

5

Biləsuvar

23

4

405

18.2

35.6

7.8

61.6

6

Cəlilabad

47

8

851

5.3

7.5

2.8

15.6

7

*Füzuli

16

7

32

5.2

3.5

-

8.7

8

İmişli

35

9

256

8.3

5.1

1.8

15.2

9

Lənkəran

34

14

384

38.0

54.3

1.9

94.2

10

Masallı

37

9

648

19.8

32.6

2.8

55.2

11

Yardımlı

19

5

295

5.2

14.7

1.8

21.7

 

Yekun:

310

123

4940

122.6

181.1

26.2

329.9

 

14. Yovşanyarpaqlı ambroziya Ambrosia artemisiifolia Linnaeus

1

Balakən

38

51

2327

1785

2162

283.3

4230.3

2

Qax

8

17

272

32.9

91.5

12.6

137

3

Şəki

31

21

218

82

168

-

250

4

Zaqatala

32

65

1753

1851

1519.5

243.5

3614

 

Yekun:

109

154

4570

3750.9

3941

539.4

8231.3

 

15. Sürünən kəkrə Acroptilon repens (Linnaeus) de Candolle

1

Abşeron

10

6

5

23.4

0.5

4.2

28.1

2

Ağcabədi

11

7

1576

128

12.5

-

140.5

3

**Ağdam

4

3

29

3.9

8.9

0.8

13.6

4

Ağdaş

9

7

34

3.8

6.4

0.6

10.8

5

Ağsu

16

17

21

24.7

5.2

3.5

33.4

6

Astara

3

2

8

0.5

0.2

-

0.7

7

Bərdə

24

32

536

88.7

6.8

2.2

97.7

8

Beyləqan

4

15

28

28.3

4.1

2.8

35.2

9

Biləsuvar

16

19

357

31.5

5.3

2.9

39.7

10

Cəlilabad

15

17

184

32.2

4.7

3.2

40.1

11

Goranboy

33

68

482

167

3.8

9.1

179.9

12

Göyçay

21

12

5

35.2

2.4

5.3

42.9

13

Göygöl

8

9

-

41.1

-

3.7

44.8

14

Hacıqabul

9

12

7

25.6

3.1

-

28.7

15

Xaçmaz

8

11

-

1.8

-

-

1.8

16

İmişli

7

11

-

37.2

-

3.5

40.7

17

Kürdəmir

15

14

-

228

-

9.8

237.8

18

Qazax

12

8

5

3.4

2.3

-

5.7

19

Qobustan

14

39

28

2182

1983.5

-

4165.5

20

Quba

19

26

42

125.3

6.2

19.2

150.7

21

Qusar

5

6

168

2.8

3.2

0.7

6.7

22

Lerik

5

6

8

1.8

0.6

-

2.4

23

Lənkəran

14

17

-

5.3

-

-

5.3

24

Masallı

16

13

-

12.5

-

-

12.5

25

Mingəçevir şəhəri

1

5

-

4.6

-

-

4.6

26

Neftçala

9

16

-

35.3

-

-

35.3

27

Sabirabad

7

17

-

29.3

-

2.0

31.3

28

Salyan

9

12

-

35.2

-

3.8

39

29

Samux

 28

39

253

152

2.4

10.5

164.9

30

Şamaxı

6

4

-

2.9

-

1.7

4.6

31

Şəki

 14

21

64

42.6

35.2

7.2

85

32

Şəmkir

16

18

-

52.3

-

4.3

56.6

33

Şirvan şəhəri

1

4

-

2.1

-

-

2.1

34

Tovuz

12

15

-

14.2

-

1.6

15.8

35

Tərtər

25

73

292

171

3.5

19.4

193.9

36

Ucar

7

10

-

33.1

-

1.7

34.8

37

Yevlax

21

68

278

37.5

5.3

5.2

48

38

Zərdab

14

15

59

21.6

20.2

-

41.8

 

Yekun:

468

694

4469

3867.7

2126.3

128.9

6122.9

 

16.  Tikanlı quşüzümü    Solanum cornutum Dunal

 

1

**Ağdam

3

3

4

15.7

0.6

-

16.3

2

Ağcabədi

5

5

3

14.0

0.2

-

14.2

3

Şəki

2

3

2

5

3.2

-

8.2

 

Yekun:

10

11

9

34.7

4

 

38.7

 

17.   Sarı sarmaşıq  Cuscuta spp.

 

1

Abşeron

15

18

3672

72

35

4.2

111.2

2

Ağcabədi

23

27

5

5.2

0.9

-

6.1

3

**Ağdam

18

21

19

488

3.6

-

491.6

4

Ağdaş

26

18

104

322

5.5

12.8

340.3

5

Ağsu

32

21

372

655

7.1

22.1

684.2

6

Astara

10

6

276

5.3

2.4

0.6

8.3

7

Balakən

23

19

607

59

68.4

11.5

138.9

8

Bərdə

38

89

572

368

32.7

17.2

417.9

9

Beyləqan

32

41

19

9.6

3.2

2.3

15.1

10

Biləsuvar

24

29

 896

 524

16.8

22.3

563.1

11

Cəlilabad

43

57

973

245.2

19.7

9.5

274.4

12

Daşkəsən

21

28

238

29

3,6

3.1

35.7

13

**Füzuli

16

20

-

14

-

-

14

14

Gəncə şəhəri

2

3

215

51.3

4.2

-

55.5

15

Gədəbəy

25

27

148

5.6

1.5

1.0

8.1

16

Goranboy

28

32

327

301.1

25.8

21.2

348.1

17

Göyçay

31

29

338

106

22.7

11.4

140.1

18

Göygöl

22

17

763

814.3

21.6

52.1

788

19

Hacıqabul

35

19

 598

115.6

15.6

5.6

136.8

20

Xaçmaz

46

88

129

198

15.1

11.2

224.3

21

İmişli

26

28

51

8.2

0.7

1.9

10.8

22

İsmayıllı

22

25

262

168

5.3

6.2

179.5

23

Kürdəmir

51

63

876

816

25.3

20.1

861.4

24

Qax

17

14

436

58

5.2

3.1

66.3

25

Qazax

26

25

93

12.6

3.4

2.5

18.5

26

Qəbələ

20

16

195

87

16.3

5.4

108.7

27

Qobustan

21

15

-

7.6

-

-

7.6

28

Quba

12

17

825

72

24.2

18.7

114.9

29

*Qubadlı

-

-

-

-

-

-

 

30

Qusar

18

12

593

27

12.5

2.3

41.8

31

*Laçın

-

-

-

-

-

-

 

32

Lerik

6

9

18

11.4

0.9

-

12.3

33

Lənkəran

16

19

74

6.9

2.6

-

9.5

34

Masallı

56

48

1242

128

21.5

5.3

154.8

35

Nefçala

22

35

783

226

15.1

10.2

251.3

36

Oğuz

29

21

568

175

32.8

5.2

213

37

Saatlı

32

55

632

445.2

14.3

22.4

481.9

38

Sabirabad

46

153

 899

292

8.5

16.3

316.8

39

Salyan

38

45

256

206

3.6

15.2

224.8

40

Samux

25

56

573

612.3

4.1

20.3

636.7

41

Siyəzən

16

12

41

4.2

1.7

1.0

6.9

42

Şabran

27

39

633

25.5

4.2

1.5

31.2

43

Şamaxı

12

18

257

6.9

4.5

2.2

13.6

44

Şəki

43

26

483

28

12.5

5.3

45.8

45

Şəmkir

39

53

68

5.4

4.2

3.3

12.9

46

Şirvan  şəhəri

1

5

43

45.1

3.3

-

48.4

47

Tərtər

35

87

286

365

20.2

18.3

403.5

48

Tovuz

56

84

2569

758

152.3

128.1

1038.4

49

Ucar

16

19

75

173

2.8

5.2

181

50

Yardımlı

29

34

768

38.1

10.6

2.5

51.2

51

Yevlax

35

104

317

330.2

28.4

17.3

375.9

52

Zaqatala

25

19

1328

72

46

5.5

123.5

53

*Zəngilan

-

-

-

-

-

-

 

54

Zərdab

23

28

218

194

3.6

9.3

206.9

 

Yekun:

1350

1793

25833

9692.8

796

562.7

11051.5

                                               

                                                                                                     

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti

 

                                                                                                             (01.01.2013-cü ilə olan vəziyyət)

 

 

 

 

 

 

Karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin adı

 

 

Sirayətlənmişdir sayı,

(ədəd)

Sirayətlənmiş sahə,

(-ha-)

rayon

şəhər

yaşayış

mən-təqəsi

dövlət,

fermer və digər təsərrü-fatlar

həyətyanı

sahələr və pay torpaqları

 

dövlət, fermer və digər təsərrü-fatlar

 

həyət

yanı

sahələr və pay torpaq

ları

 

cəmi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Kaliforniya qalxanlı yastıcası

3

-

9

5

214

2.6

11.9

14.5

2

Kolorado kartof bocəyi

7

-

50

86

1526

87

148.9

235.9

3

Sürünən kəkrə

7

-

44

67

1093

269.7

156.9

426.6

4

Sarı sarmaşıq  

7

-

86

107

1406

686.6

61.4

748

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin  fitosanitar karantin vəziyyəti

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabeliyində olan şəhərlərin və rayonların  adları

Sirayətlənmişdir sayı,

(ədəd)

Sirayətlənmiş sahə,

-ha-

yaşayış

mən-təqəsi

dövlət,

fermer və digər təsərrü-fatlar

həyətyanı

sahələr və pay torpaqları

 

dövlət, fermer və digər təsərrü-fatlar

həyətyanı

sahələr və pay torpaq

ları

 

cəmi

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1. Kaliforniya qalxanlı yastıcası  Quadraspidiotus perniciosus  Comstоcк

 

1

Ordubad

5

3

142

2.1

4.5

6.6

2

Şahbuz

2

2

38

0.5

1.9

2.4

3

Şərur

2

-

34

-

4.2

4.2

 

Yekun:

9

5

214

2.6

11.9

14.5

 

2.  Kolorado kartof bocəyi  Leptinotarsa  decemlineata Say

 

1

Babək

12

19

542

22.8

58.6

81.4

2

Culfa

7

9

106

4.7

25.3

30

3

Kəngərli

3

5

118

3.9

7.6

11.5

4

Ordubad

8

15

198

5.3

14.6

19.9

5

Şahbuz

4

7

82

5.8

19.1

24.9

6

Sədərək

2

5

105

5.2

9.5

14.7

7

Şərur

14

26

375

39.3

14.2

53.5

 

Yekun:

50

86

1526

87

148.9

235.9

 

 

 

 

3. Sürünən kəkrə    Acroptilon repens (Linnaeus) Dе Candolle

 

1

Babək

12

18

407

105.2

32.3

137.5

2

Culfa

4

7

172

30.2

14.5

44.7

3

Kəngərli

3

5

68

7

3.5

10.5

4

Ordubad

6

11

59

6.3

2.8

9.1

5

Şahbuz

5

7

32

8

3.1

11.1

6

Sədərək

2

4

27

5.8

2.4

8.2

7

Şərur

12

15

328

107.2

98.3

205.5

 

Yekun:

44

67

1093

269.7

156.9

426.6

 

4.   Sarı sarmaşıq  Cuscuta spp.

 

1

Babək

18

22

375

176.3

19.6

195.9

2

Culfa

15

19

197

156.3

10.5

166.8

3

Kəngərli

6

9

        75

18.5

8.4

26.9

4

Ordubad

17

12

138

45.5

4.2

49.7

5

Şahbuz

9

14

162

60.2

2.9

63.1

6

Sədərək

3

7

87

11.6

3.1

14.7

7

Şərur

18

24

372

218.2

12.7

230.9

 

Yekun:

86

107

1406

686.6

61.4

748

 

 

Qeyd:  * Ərazilər işğal altında olduqları üçün fitosanitar müşahidələr aparılmamışdır.

**  Müşahidələr rayonun işğaldan azad ərazilərində aparılmışdır.

 

Fitosanitar karantin vəziyyəti Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmışdır.

        

Rəis müavini                                                                                                                            Ə. Eyvazov    

Bitki karantini sektorunun müdiri                                                                                                 F.Həsənov                                                                   

Bitki mühafizəsi və pestisidlər sektorunun müdiri                                                                         X.Ələsgərova

Respublika Bitki Mühafizə Mərkəzinin rəisi vəzifəsini icra edən                                                     D.Sultanov

Respublika Bitkilərin Karantin Ekspertizası Laboratoriyasının müdiri                                              T. Şəmiyev

     

 

 

 Copyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45