• 19.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında pambıq sovkasına qarşı bioloji mübarizəyə hazırlıq gedir
 • 19.06.2019 / Bölgələrdə fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir
 • 18.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında vətəndaşlara texniki təhlükəsizlik qaydaları izah olunur
 • 14.06.2019 / Tovuzda fermerlərə çəyirtkəkimilərlə mübarizə tədbirləri ilə bağlı təlim keçirilib
 • 13.06.2019 / Lənkəranda Amerika ağ kəpənəyinə qarşı kimyəvi tədbirləri aparılır
 • 11.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı mübarizə davam etdirilir

24 Avqust 2019
Dont risk

Fitosanitar karantin vəziyyət

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNİN 01.01.2014-CÜ İL TARİXİNƏ FİTOSANİTAR KARANTİN VƏZİYYƏTİ

AZƏRBAYCAN RESBUBLİKASıNıN KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ XİDMƏTİ BAKı - 2014
Azərbaycan Respublikası ərazisində məhdud dairədə yayılmış karantin tətbiq edilən  zərərli orqanizmlər (A 2 qrupu)    
 
Həşəratlar (A)  
 1.  
Amerika ağ kəpənəyi Hyphantria  cunea Drury
 1.  
Avstraliya şırımlı yastıcası ıcerya purchasi Maskell
 1.  
Dördləkəli dənyeyən Callosobruchus maculatus Fаrbicius
 1.  
Filloksera Viteus  vitifoliае Fitch
 1.  
Kaliforniya qalxanlı yastıcası Quadraspidiotus perniciosus  Comstоcк
 1.  
Kolorado kartof böcəyi Leptinotarsa  decemlineata Say
 1.  
Komstok yastıcası Pseudococcus comstocki Kuwana
 1.  
Minalayıcı sitrus güvəsi Phyllocnistis citrella Stainton
 1.  
Sitrus ağqanadlısı  Dialeurodes citri Ashmеad
 1.  
Şərq meyvəyeyəni Grapholitha molesta Busck
 1.  
Tut qalxanlı yastıcası Pseudaulacaspis pentagona Targiоni-Tozzetti
 1.  
Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası Lopholeucaspis japonica Cоckеrell
 1.  
Yaponiya yalançı qalxanlı  mumlu yastıcası Ceroplastes japonicus Green    
 

     Alaq otları və parazit bitkilər (W)    

1. Sarı sarmaşıq (bütün növləri) Cuscuta spp.
2. Sürünən kəkrə (çəhrayı) Acroptilon repens (Linnaeus) dе Candolle
3. Tikanlı quşüzümü Solanum cornutum Dunal
4. Yovşanyarpaqlı  ambroziya Ambrosia artemisiifolia Linnaeus    
 

  Azərbaycan Respublikası üçün potensial  təhlükə törədə bilən zərərvericilər (B 1 qrupu)   Həşəratlar (А)                                                                             

1.  Kartof güvəsi Phthorimaea operculella Zellеr  

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNİN FİTOSANİTAR KARANTİN VƏZİYYƏTİ                                                                                                      (01.01.2014-cü ilə olan vəziyyət)

      Karantin tətbiq edilən  zərərli  orqanizmlərin adı Sirayətlənmişdir sayı, (ədəd) Sirayətlənmiş sahə, (ha)
rayon şəhər yaşa- yış mən-təqəsi dövlət, fermer və digər təsərrü-fatlar həyətyanı sahələr və pay torpaqları   dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar   həyətyanı sahələr və pay torpaqları   meşə təsər-rüfatı     Cəmi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Avstraliya şırımlı yastıcası Respublika tabeliyində olan rayonlar 3 1 25 35 164 56,1 79.4 - 135.5
  Yekun: 3 1 25 35 164 56,1 79.4 - 135.5
2 Amerika ağ kəpənəyi Respublika tabeliyində olan rayonlar 8 1 194 490 4415 2923.9 1742,9 1384.6 6051.4
  Yekun: 8 1 194 490 4415 2923.9 1742,9 1384.6 6051.4
3 Şərq meyvəyeyəni Respublika tabeliyində olan rayonlar 12 - 224 3932 9743 5293.3 1227.4 - 6520.7
  Yekun: 12 - 224 3932 9743 5293.3 1227.4 - 6520.7
4 Kaliforniya qalxanlı yastıcası Respublika tabeliyində olan rayonlar 22 1 421 1928 14863 3273.5 1404.1 370.2 5047.8
  Naxçıvan MR 3 - 8 5 172 3.0 6.6 - 9.6
  Yekun: 25 1 429 1933 15035 3276.5 1410.7 370.2 5057.4
5 Filloksera Respublika tabeliyində olan rayonlar 5 - 13 18 4 8.7 1.4 - 10.1
  Yekun: 5 - 13 18 4 8.7 1.4 - 10.1
6 Kolorado kartof böcəyi Respublika tabeliyində olan rayonlar 51 2 1428 3448 36775 18296.8 19232.3 - 37529.1
  Naxçıvan MR 7 - 45 80 1311 67.3 119.1 - 186.4
  Yekun: 58 2 1473 3528 38086 18364.1 19351.4 - 37715.5
7 Sitrus ağqanadlısı  Respublika tabeliyində olan rayonlar 20 2 293 381 3408 399.0 503.8   902.8
  Yekun: 20 2 293 381 3408 399.0 503.8   902.8
8 Yaponiya yalançı qalxanlı  mumlu yastıcası Respublika tabeliyində olan rayonlar 12 1 241 212 5525 1060.6 617.4 72.4 1750.4
  Yekun: 12 1 241 212 5525 1060.6 617.4 72.4 1750.4
9 Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası Respublika tabeliyində olan rayonlar 2 1 22 43 867 28.6 26.6 2.4 57.6
  Yekun: 2 1 22 43 867 28.6 26.6 2.4 57.6
10 Dördləkəli dənyeyən Respublika tabeliyində olan rayonlar 2 1 4 2 24 0.5 2.2   2.7
  Yekun: 2 1 4 2 24 0.5 2.2   2.7
11. Komstok yastıcası Respublika tabeliyində olan rayonlar 39 3 745 327 10457 216.1 456.5 77.3 749.9
  Yekun: 39 3 745 327 10457 216.1 456.5 77.3 749.9
12 Minalayıcı sitrus güvəsi Respublika tabeliyində olan rayonlar 7 1 117 70 1726 28.2 76.6 - 104.8
  Yekun: 7 1 117 70 1726 28.2 76.6 - 104.8
13 Tut qalxanlı yastıcası Respublika tabeliyində olan rayonlar 11 1 323 2416 5234 756.2 424.6 40.7 1221.5
  Yekun: 11 1 323 2416 5234 756.2 424.6 40.7 1221.5
14 Yovşanyarpaqlı  ambroziya Respublika tabeliyində olan rayonlar 4 - 112 170 4959 3944.7 4510.9 594.1 9049.7
  Yekun: 4 - 112 170 4959 3944.7 4510.9 594.1 9049.7
15 Sürünən kəkrə Respublika tabeliyində olan rayonlar 36 2 477 764 4673 5116.8 2655.9 143.8 7916.5
  Naxçıvan MR 7 - 38 59 961 234.2 124.2   358.4
  Yekun: 43 2 515 823 5634 5351.0 2780.1 143.8 8274.9
16 Tikanlı quşüzümü Respublika tabeliyində olan rayonlar 3 - 10 11 10 31.6 3.4 - 35.0
  Yekun: 3 - 10 11 10 31.6 3.4 - 35.0
17 Sarı sarmaşıq Respublika tabeliyində olan rayonlar 49 2 1278 1741 20801 9316.0 743.9 386.2 10446.1
  Naxçıvan MR 7 - 76 93 1186 584.9 53.1 - 638.0
  Yekun: 56 2 1354 1834 21987 9900.9 797.0 386.2 11084.1
18 Kartof  güvəsi Respublika tabeliyində olan rayonlar 4 - 41 1012 259 6106.7 1485.8 - 7592.5
  Yekun: 4 - 41 1012 259 6106.7 1485.8 - 7592.5

                          Respublika ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti    

Karantin tətbiq edilən  zərərli  orqanizmlərin adı Sirayətlənmişdir sayı, (ədəd) Sirayətlənmiş sahə, (ha)
rayon şə-hər yaşayış məntəqəsi dövlət, fermer və digər təsərrü-fatlar həyətyanı sahələr və pay torpaqları   dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar həyətyanı sahələr və pay torpaqları   Meşə təsər-rüfatı       Cəmi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Avstraliya şırımlı yastıcası 3 1 25 35 164 56,1 79.4 - 135.5
2 Amerika ağ kəpənəyi 8 1 194 490 4415 2923.9 1742,9 1384.6 6051.4
3 Şərq meyvəyeyəni 12 - 224 3932 9743 5293.3 1227.4 - 6520.7
4 Kaliforniya qalxanlı yastıcası 25 1 429 1933 15035 3276.5 1410.7 370.2 5057.4
5 Filloksera 5 - 13 18 4 8.7 1.4 - 10.1
6 Kolorado kartof bocəyi 58 2 1473 3528 38086 18364.1 19351.4 - 37715.5
7 Sitrus ağqanadlısı 20 2 293 381 3408 399.0 503.8   902.8
8 Yaponiya yalançı qalxanlı  mumlu yastıcası 12 1 241 212 5525 1060.6 617.4 72.4 1750.4
9 Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası 2 1 22 43 867 28.6 26.6 2.4 57.6
10 Dördləkəli dənyeyən 2 1 4 2 24 0.5 2.2   2.7
11 Komstok yastıcası 39 3 745 327 10457 216.1 456.5 77.3 749.9
12 Minalayıcı sitrus güvəsi 7 1 117 70 1726 28.2 76.6 - 104.8
13 Tut qalxanlı yastıcası 11 1 323 2416 5234 756.2 424.6 40.7 1221.5
14 Yovşanyarpaqlı  ambroziya 4 - 112 170 4959 3944.7 4510.9 594.1 9049.7
15 Sürünən kəkrə 43 2 515 823 5634 5351.0 2780.1 143.8 8274.9
16 Tikanlı quşüzümü 3 - 10 11 10 31.6 3.4 - 35.0
17 Sarı sarmaşıq 56 2 1354 1834 21987 9900.9 797.0 386.2 11084.1
18 Kartof güvəsi 4 - 41 1012 259 6106.7 1485.8 - 7592.5

                                                    Respublika ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti  

  №   Respublika tabeliyində olan  şəhərlərin və rayonların adları Sirayətlənmişdir sayı, (ədəd) Sirayətlənmiş sahə, (-ha-)
yaşayış məntəqəsi dövlət, fermer və digər təsə-rrüfatlar həyətyanı sahələr və pay torpaqları   dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar həyətyanı sahələr və pay torpaqları   Meşə təsərrüfatı     cəmi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

1.  Avstraliya şırımlı yastıcası  ıcerya purchasi Maskell

 

1 Astara 9 13 62 12.5 19.7 - 32.2
2 Bakı-Abşeron 5 4 38 2.1 3.4 - 5.5
3 Lənkəran 11 18 64 41.5 56.3 - 97.8
  Yekun: 25  35 164 56,1  79.4 - 135.5
         2.     Amerika ağ kəpənəyi  Hyphantria  cunea Drury  
1 Astara 10  22 158 59.7  73.9  302.0 435.6
2 Bakı-Abşeron 15 6 150 15.4 10.9 - 26.3
3 Xaçmaz 82 257 1703 1463 965.0 102.3 2530.3
4 Quba 25 98 1464 671.0 128.0 143.6 942.6
5 Qusar 8 12 82 202.4 145.8 192.6 540,8
6 Lənkəran  17 19 83 82.4 93.5 78.9 254,8
7 Siyəzən 20 47 153   288.0 257.3 456.0 1001.3
8 Şabran 17 29 622 142.0 68.5 109.2 319.7
  Yekun: 194 490 4415 2923.9 1742,9 1384.6 6051.4
  3.  Şərq meyvəyeyəni Grapholitha molesta Busck  
1 Ağcabədi 4 2 3 1.5 0.9 - 2.4
2 Balakən 15 8 458 2.9 72.6 - 75.5
3 Xaçmaz 105 3528 4209 2895.0 585.8 - 3480.8
4 Qax 3 25 463 3.4 30.6 - 34.0
5 Qəbələ 6 14 786 8.9 78.1 - 87.0
6 Quba 35 294 1763 2216 203.0 - 2419.0
7 Qusar 8 5 362 81.8 75.3 - 157.1
8 Oğuz 11 19 635 41.2 67.9 - 109.1
9 Siyəzən 14 6 163 3.4 8.2 - 11.6
10 Şabran 7 3 185 3.6 15.7 - 19.3
11 Şəki 10 8 584 20.4 81.5 - 101.9
12 Zaqatala 6 20 132 15,2 7.8 - 23.0
  Yekun: 224 3932 9743 5293.3 1227.4   6520.7
  4.  Kaliforniya qalxanlı yastıcası  Quadraspidiotus perniciosus  Comstоcк  
1 Ağdaş 2 1 1 1.2 0.2 - 1.4
2 Ağsu 4 3 4 2.8 0.9 1,3 5.0
3 Astara 3 3 5 1.4 0.9 0.7 3.0
4 Bakı-Abşeron 15 11 1562 10.3 21.8 - 32.1
5 Balakən 18 8 193 8.1 8.7 5.3 22.1
6 Bərdə 35 12 93 3.4 7.9 - 11.3
7 Goranboy 20 5 88 1.1 3.5 0.6 5.2
8 Göyçay 9 8 17 1.8 2.8 - 4.6
9 Xaçmaz 95  1305 2527 684.6 145.2 42.9 872.7
10 Qax 16 58 653 25.4 67.3 2.8 95.5
11 Qəbələ 7 10 68 5.9 8.7 3.5 18.1
12 Quba 46 348 6322 2254.0 906.5 227.0 3387.5
13 Qusar 35 11 903 165.4 93.9 65.7 325.0
14 Oğuz 9 18 42 25.5 5.9 1.7 33.1
15 Saatlı 5 2 18 0.6 4.5 - 5.1
16 Sabirabad 9 3 38 0.5 3.8 - 4.3
17 Samux 2 1 5 0.3 0.9 1.2 2.4
18 Şabran 12 45 1174 52.2 60.1 5.6 117.9
19 Şəki 22 14 368 12.5 28.5 2.9 43.9
20 Tərtər 20 11 55 1.9 3.8 1,7 7.4
21 Yevlax 19 8 5 0.8 3.2 1.6 5.6
22 Zaqatala 18 43 722 13.8 25.1 5.7 44.6
  Yekun: 421 1928 14863 3273.5 1404.1 370.2 5047.8
  5.  Filloksera   Viteus  vitifoliае Fitch  
1 **Ağdam 1 2 - 1.0 - - 1.0
2 Ağsu 4 5 - 2.3 - - 2.3
3 **Füzuli 1 3  3 2.2 0.9 - 3.1
4 İsmayıllı 3 3 - 1.3 - - 1.3
5 Şamaxı 4 5 1 1.9 0.5 - 2.4
  Yekun: 13 18 4 8.7 1.4 - 10.1
 

6. Kolorado kartof bocəyi   Leptinotarsa  decemlineata Say

 

     
1 Astara 16 30 705 587.2  815.1 - 1402.3
2 Abşeron 12 20 716 31.1 6.2 -  37.3
3 Ağstafa 28 47 509 1425.3 688.2 - 2113.5
4 Ağcabədi 20 26 195 135.8  122.9 - 258.7
5 Ağdaş 23 30 181  153.5  101.7 - 255.2
6 **Ağdam 5 12 79 62.0 38.0 - 100.0
7 Ağsu 35 21 374 139.2 165.1 - 304.3
8 Balakən 32 29 1408  312.5 488.1 - 800.6
9 Bərdə 26 53 109 77.4 22.7 - 100.1
10 Biləsuvar 24 31 178 97.1  78.2 - 175.3
11 Beyləqan 12 9 26 51.6 68.5 - 120.1
12 Cəlilabad 55 148 1069 2531.3  1617.2 - 4148.5
13 Daşkəsən 23 76 462  589.3 452.3 - 1041.6
14 **Füzuli 4 12 39 29.6 25.3 - 54.9
15 Goranboy 30 128 253  258.1 241.2 - 499.3
16 Göyçay 11 16 39 5.8 6.1 - 11.9
17 Göygöl 22 79 254  91.3 158.4 - 249.7
18 Gədəbəy 55 46 782  2087.4  1252.8 - 3340.2
19 Gəncə şəhəri 2 18 164 48.1 35.5 - 83.6
20 Hacıqabul 15 27 98 8.2 17.3 - 25.5
21 Xaçmaz 82 965 4583 469.5  738.4 - 1207.9
22 **Xocavənd 1 1 - 7.5 - - 7.5
23 Qazax 35 235 898 773.6 675.2 - 1448.8
24 Qax 15 38 287 33.5  51.6 - 85.1
25 Qəbələ 21 18 521 336.8 381.9 - 718.7
26 Qobustan 15 10 329 171.3  235.9 - 407.2
27 *Qubadlı - - - - - -  
28 Quba 28 129 803 882.9 893.8 - 1776.7
29 Qusar 60 135 1032 895.0  1248.0 - 2143.0
30 İmişli 14 65 114 37.0 22.0 - 59.0
31 İsmayıllı 30 31 586 378.0 229.0 - 607.0
32 Kürdəmir 35 15 381 15.0 36.2 - 51.2
33 Lerik 36 60 801 337.0 462.0 - 799.0
34 Lənkəran 27 32 354 225.5 209.0 - 434.5
35 Masallı 29 58 873 349.0 438.6 - 787.6
36 Neftçala 26 29 158 58.2 89.3 - 147.5
37 Oğuz 20 28 127 46.5 70.8   117.3
38 Saatlı 32 67 941 439.0 682.4 - 1121.4
39 Sabirabad 51 32 765 283.1 406.3 - 689.4
40 Salyan 18 27 237 60.5 92.4 - 152.9
41 Samux 22 33 386 92.0 183.5 - 275.5
42 Siyəzən 15  21 233 20.2 23.6  - 43.8
43 Şabran 29 50 1253  121.6  207.8 - 329.4 
44 Şamaxı 35 31 1632 135.0 218.5 - 353.5
45 Şəki 23 25 1064 115.0 183.8 - 298.8
46 Şəmkir 38 51 2892 918.0 1306.5 - 2224.5
47 Şirvan şəhəri 1 - 53 - 5.2 - 5.2
48 Tərtər 38 55 97 56.3 28.9 - 85.2
49 Tovuz 80 161 5822  1384.2 2638.5 - 4022.7
50 Ucar 18 33 92 86.3 128.1   214.4
51 Yardımlı 22 25 97 67.3 22.6 - 89.9
52 Yevlax 39 55 254 89.5 37.8 - 127.3
53 Zaqatala 28 39 1278 562.7 784.3 - 1347.0
54 *Zəngilan - - - - - -  
55 Zərdab 15 36 192 128.0 99.6 - 227.6
  Yekun: 1428 3448 36775 18296.8 19232.3   37529.1
  7.  Sitrus ağqanadlısı    Dialeurodes citri Ashmеad  
1 **Ağdam 2 4 - 1.2 - - 1.2
2 Ağdaş 10 9 41 3.9 3.8 - 7.7
3 Astara 27 42  685 67.6 132.6 - 200.2
4 Bakı - Abşeron 15 26 253 16.8 11.7 - 28.5
5 Balakən 6 11 30 4.1 3.2 - 7.3
6 Bərdə 15 9 79 3.6 4.8 - 8.4
7 Biləsuvar 7 8 21 5.8 18.5 - 24.3
8 Cəlilabad 16 23 268 106.8 48.3 - 155.1
9 Goranboy 12 - 42 - 2.9 - 2.9
10 Göyçay 15 5 41 2.3 3.8 - 6.1
11 Gəncə şəhəri 1 4 - 0.8 - - 0.8
12 Xaçmaz 22 152 532 19.8 17.6 - 37.4
13 Kürdəmir 5 3 25 0.8 2.8 - 3.6
14 Qazax 1 4 27 1.8 2.6 - 4.4
15 Qax 5 3 29 1.2 1.9 - 3.1
16 Lənkəran 28 34 441 69.6 92.7 - 162.3
17 Masallı 22 18 593 88.5 129.8 - 218.3
18 Şəki 25 7 49 2.1 3.9 - 6.0
19 Tərtər 10 - 25 - 1.8 - 1.8
20 Yevlax 14 - 32 - 1.5 - 1.5
21 Zaqatala 35 19 195 2.3 19.6 - 21.9
  Yekun: 293 381 3408 399.0 503.8   902.8
  8.  Yaponiya yalançı qalxanlı  mumlu yastıcası        Ceroplastes japonicus Green   
1 Astara 26 12 292 8.8 25.4 4,3 38.5
2 Bakı-Abşeron 18 39 2873 898.5 361.8 24.5 1284.8
3 Biləsuvar 25 14 39 4.2 6.8 3.2 14.2
4 Cəlilabad 24 26 393 6.3 22.5 4,5 33.3
5 Göyçay 19 9 141 5.7 8.8 2,6 17.1
6 Lənkəran 35 24 254 10.6 75.2 4.8 90.6
7 Masallı 33 29 586 72.4 56.5 11.6 140.5
8 Sabirabad 9 8 98 3.2 6.4 4.2 13.8
9 Saatlı 18 9 106 2.7 3.9 2.5 9.1
10 Şəmkir 19 33 683 45.6 44.1 5.9 95.6
11 Yardımlı 7 9 35 2.6 3.2 4.3 10.1
12 Yevlax 8 - 25 - 2.8 - 2.8
  Yekun: 241 212 5525 1060.6 617.4 72.4 1750.4
  9.  Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası    Lopholeucaspis japonica Cоckеrell  
1 Astara 3 6 17 1.2 1.9 - 3.1
2 Bakı şəhəri 3 2 12 1.8 0.9 - 2.7
3 Lənkəran 16 35 838 25.6 23.8 2.4 51.8
  Yekun: 22 43 867 28.6 26.6 2.4 57.6
  10.  Dördləkəli dənyeyən   Callosobruchus maculatus Fаbricius  
1 Saatlı 2 2 13 0.5 1.6 - 2.1
2 Sabirabad 1 - 8 - 0.4 - 0.4
3 Şirvan şəhəri 1 - 3 - 0.2 - 0.2
  Yekun: 4 2 24 0.5 2.2   2.7
  11.   Komstok yastıcası  Pseudococcus comstocki Kuwana  
1 **Ağdam 10 7 21 18.5 14.1 - 32.6
2 Ağcabədi 7 6 34 9.3 8.5 - 17.8
3 Ağdaş 15 - 53 - 5.9 0.8 6.7
4 Astara 26 14 63 2.9 2.6 - 5.5
5 Ağsu 38 12 188 3.9 14.5 1.4 19.8
6 Bakı-Abşeron 19 13 142 3.2 4.6 2.5 10.3
7 Balakən 20 15 1286 35.8 77.5 15.8 129.1
8 Bərdə 25 8 198 2.1 3.8 1.2 7.1
9 Beyləqan 15 9 488 2.2 24.1 3.5 29.8
10 Biləsuvar 27 19 458 2.5 6.1 1.5 10.1
11 Cəlilabad 18 17 564 40.2 55.8 3.4 99.4
12 *Cəbrayıl - - - - - -  
13 **Füzuli 5 - 27 - 2.6 - 2.6
14 Goranboy 18 4 148 1.8 2.7 1.8 6.3
15 Göyçay 16 6 272 2.5 25.2 1.9 29.6
16 Göygöl 12 - 127 - 3.5 1.4 4.9
17 Gəncə şəhəri 2 - 149 - 4.3 - 4.3
18 Hacıqabul 27 9 386 3.8 6.9 1.8 12.5
19 Xaçmaz 42 8 83 2.8 7.3 3.6 13.7
20 İmişli 16 7 184 2.3 1.9 1.8 6.0
21 Kürdəmir 32 - 253 - 14.6 - 14.6
22 Qazax 25 15 79 2.8 2.9 1.8 7.5
23 Qax 17 8 169 2.3 3.8 1.5 7.6
24 Qəbələ 10 7 273 2.6 6.1 1.5 10.2
25 Lənkəran 14 (25) 16 (8)  102 (180) 2.8 (30) 3.6 (50) - 6.4 (80)
26 Masallı 42 23 178 9.5 8.8 2.5 20.8
27 Neftçala 10 5 265 1.7 6.6 2.1 10.4
28 Oğuz 5 3 - 1.8 - 0.4          2.2
29 Saatlı 16 10 532 4.4 16.2 1.8 22.4
30 Sabirabad 15 5 388 3.8 9.2 1.7 14.7
31 Salyan 16 - 177 - 3.6 1.6 5.2
32 Samux 18 7 237 1.8 6.5 0.9 9.2
33 Şəmkir 22 17 524 14.2 12.6 4.6 31.4
34 Şəki 18 8 292 2.9 4.2 0.8 7.9
35 Şirvan şəhəri 1 - 102 - 4.1 - 4.1
36 Tovuz 15 9 226 13.5 18.6 1.8 33.9
37 Tərtər 15 - 86 - 2.6

1.8

4.4
38 Yardımlı 17 11 376 6.9 27.5 1.9 36.3
39 Ucar 8 6 39 1.9 3.5 0.8 6.2
40 Yevlax 25 - 64 - 3.7 1.9 5.6
41 Zaqatala 21 12 643 5.6 22.6 3.7 31.9
42 *Zəngilan - - - - - - -
43 Zərdab 25 11 581 3.8 3.3 1.8 8.9
  Yekun: 745 327 10457 216.1 456.5 77.3 749.9
  12. Minalayıcı sitrus güvəsi   Phyllocnistis citrella Stainton

 

1 Ağdaş 3 - 42 - 1.4 - 1.4
2 Astara 22 8 469 7.6 18.5 - 26.1
3 Bakı şəhəri 2 2 5 0.2 0.7 - 0.9
4 Biləsuvar 15 5 184 1.5 3.1 - 4.6
5 Cəlilabad 12 20 352 3.2 4.8 - 8.0
6 Göyçay 15 - 148 - 1.3 - 1.3
7 Lənkəran 28 19 133 8.8 21.4 - 30,2
8 Masallı 20 16 393 6.9 25.4 - 32.3
  Yekun: 117 70 1726 28.2 76.6 - 104.8
  13.   Tut qalxanlı yastıcası   Pseudaulacaspis pentagona Targiоni- Tozzetti  
1 Ağcabədi 30 11 583 78.7 37.9 - 116.6
2 Astara 23 15 672 35.9  19.7 2.9 58.5 
3 Bakı-Abşeron 18 25 685 85.4 39.8 4.2 129.4
4 Beyləqan 34 23 268 65.7 27.3 2.4 95.4
5 Biləsuvar 27 6 427 49.5 37.8 8.4 95.7
6 Cəlilabad 45 8 863 76.6 47.9 3.5 128.0
7 *Füzuli 15 6 35 85.7 34.8 - 120.5
8 İmişli 37 10 284 109.2 68.3 1.9 179.4
9 Lənkəran 34 15 392  88.7 58.5 12.3 159.5  
10 Masallı 39 12 673 43.6 34.5 3.4 81.5
11 Yardımlı 21 8 352 37.2 18.1 1.7 57.0
  Yekun: 323 2416 5234 756.2 424.6 40.7 1221.5
  14. Yovşanyarpaqlı ambroziya Ambrosia artemisiifolia Linnaeus
1 Balakən 38 58 2524 1865,0 2563.6 342.5 4771.1
2 Qax 8 19 294 38.6 99.7 15.8 154.1
3 Şəki 31 24 243 88.6 183.3 - 271.9
4 Zaqatala 35 69 1898 1952.5 1664.3 235.8 3852.6
  Yekun: 112 170 4959 3944.7 4510.9 594.1 9049.7

 

15. Sürünən kəkrə Acroptilon repens (Linnaeus) de Candolle

1 Abşeron 8 4 5 18.3 0.3 2.5 21.1
2 Ağcabədi 12 9 1603 132.7 14.6 - 147.3
3 **Ağdam 4 2 22 2.7 6.8 0.6 10.1
4 Ağdaş 9 8 38 3.6 6.9 0.8 11.3
5 Ağsu 16 19 27 28.3 5.8 2.6 36.7
6 Astara 3 2 10 0.8 0.6 - 1.4
7 Bərdə 25 36 564 94.5 7.2 2.5 104.2
8 Beyləqan 5 17 34 31.7 4.9 3.2 39.8
9 Biləsuvar 16 21 378 36.6 6.2 3.9 46.7
10 Cəlilabad 15 19 195 37.8 5.8 3.4 47.0
11 Goranboy 33 65 495 176.3 4.5 9.6 190.4
12 Göyçay 22 18 7 37.5 3.6 5.8 46.9
13 Göygöl 8 11 - 44.6 - 4.6 49.2
14 Hacıqabul 9 12 8 29.2 3.6 - 32.8
15 Xaçmaz 8 13 - 2.3 - - 2.3
16 İmişli 7 12 - 37.8 - 3.7 41.5
17 Kürdəmir 16 18 - 257 - 9.8 266.8
18 Qazax 12 9 7 4.5 2.8 - 7.3
19 Qobustan 15 42 32 2193.0 1996.5 - 4189.5
20 Quba 19 27 46 137.6 7.4 22.5 167.5
21 Qusar 6 8 174 3.4 4.6 0.9 8.9
22 Lerik 5 7 11 2.2 0.9 - 3.1
23 Lənkəran 15 19  -    5.9 -   5.9  
24 Masallı 17 18 - 15.3 - - 15.3
25 Mingəçevir şəhəri 1 5 - 4.5 - - 4.5
26 Neftçala 9 18 - 37.5 - - 37.5
27 Sabirabad 8 21 - 31.4 - 2.8 34.2
28 Salyan 9 13 - 36.8 - 4.1 40.9
29 Samux  28 46 275 167.4 2.8 12.6 182.8
30 Şamaxı 6 7 - 3.7 - 2.5 6.2
31 Şəki  14 23 69 1145.1 537.4 8.6 1691.1
32 Şəmkir 16 19 - 54.9 - 4.3 59.2
33 Şirvan şəhəri 1 5 - 2.3 - - 2.3
34 Tovuz 12 17 - 16.5 - 2.3 18.8
35 Tərtər 25 75 322 183.4 3.8 22.1 209.3
36 Ucar 7 12 - 35.4 - 2.4 37.8
37 Yevlax 22 71 288 39.5 6.4 5.7 51.6
38 Zərdab 14 16 63 24.8 22.5 - 47.3
  Yekun: 477 764 4673 5116.8 2655.9 143.8 7916.5
  16.  Tikanlı quşüzümü    Solanum cornutum Dunal  
1 **Ağdam 3 3 4 12.5 0.7 - 13.2
2 Ağcabədi 5 6 4 15.1 0.4 - 15.5
3 Şəki 2 2 2 4.0 2.3 - 6.3
  Yekun: 10 11 10 31.6 3.4 - 35.0
  17.   Sarı sarmaşıq  Cuscuta spp.  
1 Abşeron 12 14 523 58.1 26.7 2.4 87.2
2 Ağcabədi 23 31 9 8.7 1.7 - 10.4
3 **Ağdam 18 24 21 488.0 4.8 - 492.8
4 Ağdaş 20 25 127 352.1 6.4 10.3 368.8
5 Ağsu 31 26 382 674.5 6.7 17.2 698.4
6 Astara 12 7 251 4.7 3.2 0.8 8.7
7 Balakən 26 28 632 64.5 78.3 9.2 152.0
8 Bərdə 41 93 599 384.0 39.4 15.8 439.2
9 Beyləqan 35 46 28 15.7 5.4 2.8 23.9
10 Biləsuvar 27 31  926  558.2 17.9 17.5 593.6
11 Cəlilabad 43 62 996 258.4 19.8 10.7 288.9
12 Daşkəsən 24 29 261 33.6 4,8 3.7 42.1
13 **Füzuli 16 22 - 18.3 - - 18.3
14 Gəncə şəhəri 2 5 162 59.5 6.1 - 65.6
15 Gədəbəy 22 24 131 4.2 1.8 0.6 6.6
16 Goranboy 25 30 293 263.2 21.5 15.7 300.4
17 Göyçay 28 27 304 95,3 18.8 9.9 124.0
18 Göygöl 20 16 628 753.7 17.9 43.5 815.1
19 Hacıqabul 31 15  437 93.4 11.5 2.1 107.0
20 Xaçmaz 42 73 106 153.0 12.3 9.2 174.5
21 İmişli 23 25 46 7.5 0.6 1.5 9.6
22 İsmayıllı 20 24 228 149,0 4.6 5.3 158.9
23 Kürdəmir 43 52 738 617,5 21.2 17.1 655.8
24 Qax 15 13 315 47.0 4.3 2.2 53.5
25 Qazax 24 20 72 10.4 3.0 2.1 15.5
26 Qəbələ 18 15 168 72.7 14.8 3.7 91.2
27 Qobustan 10 12 - 5.8 - - 5.8
28 Quba 15 18 739 83.5 25.4 19.2 128.1
29 *Qubadlı - - - - - - -
30 Qusar 17 14 563 25,8 14.7 2.5 43.0
31 *Laçın - - - - - - -
32 Lerik 5 7 16 9.6 1.3 - 10.9
33 Lənkəran 15 18  68  6.1  2.3  - 8.4 
34 Masallı 52 45 1052 108.4 17.5 4.3 130.2
35 Nefçala 20 31 695 188.5 12.4 9.6 210.5
36 Oğuz 25 18 527 152.6 28.9 4.3 185.8
37 Saatlı 34 57 651 458.7 15.5 24.8 499.0
38 Sabirabad 43 138  842 278.0 6.4 11.6 296.0
39 Salyan 35 41 237 185.6 2.5 13.7 201.8
40 Samux 24 52 539 578.2 4.6 16.5 599.3
41 Siyəzən 14 15  47    3.2  1.6  1.5 6.3 
42 Şabran 25 32  573 21.8  3.5  1.7 27.0 
43 Şamaxı 12 16 218 6.2 3.4 1.7 11.3
44 Şəki 38 29 467 25.3 10.4 3.8 39.5
45 Şəmkir 40 47 65 5.7 4.8 3.9 14.4
46 Şirvan  şəhəri 1 4 36 37.5 2.4 - 39.9
47 Tərtər 36 89 275 352.6 17.8 15.5 385.9
48 Tovuz 52 85 2347 765.7 132.4 14.5 912.6
49 Ucar 15 22 78 186.3 2.9 4.4 193.6
50 Yardımlı 27 32 725 33.7 9.2 2.8 45.7
51 Yevlax 35 98 287 306.2 25.3 14.3 345.8
52 Zaqatala 25 20 1184 69.5 42.4 4.8 116.7
53 *Zəngilan - - - - - - -
54 Zərdab 22 24 187 176.3 2.8 7.5 186.6
  Yekun: 1278 1741 20801 9316.0 743.9 386.2 10446.1
  18. Kartof  güvəsi        Phthorimaea operculella Zeller  
1 Cəlilabad 12 367 82 2163.5 594.5 - 2758,0
2 Masallı 3 64 18 674.0 126.0 - 800.0
3 Tovuz 21 497 128 3085.2 711.3 - 3796.5
4 Şəmkir 5 84 31 184.0 54.0 - 238
  Yekun 41 1012 259 6106.7 1485.8 - 7592.5
                                               

                                                                                                     Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti                                                                                                                (01.01.2014-cü ilə olan vəziyyət)

      №       Karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin adı     Sirayətlənmişdir sayı, (ədəd) Sirayətlənmiş sahə, (-ha-)
rayon şəhər yaşayış mən-təqəsi dövlət, fermer və digər təsərrü-fatlar həyətyanı sahələr və pay torpaqları   dövlət, fermer və digər təsərrü-fatlar   həyət yanı sahələr və pay torpaq ları   cəmi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kaliforniya qalxanlı yastıcası 3 - 8 5 172 3.0 6.6 9.6
2 Kolorado kartof bocəyi 7 - 45 80 1311 67.3 119.1 186.4
3 Sürünən kəkrə 7 - 38 59 961 234.2 124.2 358.4
4 Sarı sarmaşıq   7 - 76 93 1186 584.9 53.1 638.0
 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin  fitosanitar karantin vəziyyəti  

  №   Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabeliyində olan şəhərlərin və rayonların  adları Sirayətlənmişdir sayı, (ədəd) Sirayətlənmiş sahə, -ha-
yaşayış mən-təqəsi dövlət, fermer və digər təsərrü-fatlar həyətyanı sahələr və pay torpaqları   dövlət, fermer və digər təsərrü-fatlar həyətyanı sahələr və pay torpaq ları   cəmi
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 1. Kaliforniya qalxanlı yastıcası  Quadraspidiotus perniciosus  Comstоcк

 

1 Ordubad 4 3 114 2.5 2.7 5.2
2 Şahbuz 2 2 31 0.5 1.6 2.1
3 Şərur 2 - 27 - 2.3 2.3
  Yekun: 8 5 172 3.0 6.6 9.6
  2.  Kolorado kartof bocəyi  Leptinotarsa  decemlineata Say  
1 Babək 12 16 463 19.7 46.6 66.3
2 Culfa 6 11 95 3.9 18.5 22.4
3 Kəngərli 3 6 104 3.2 6.4 9.6
4 Ordubad 7 12 153 4.1 11.5 15.6
5 Şahbuz 4 9 93 4.2 16.4 20.6
6 Sədərək 2 3 86 3.7 8.1 11.8
7 Şərur 11 23 317 28.5 11.6 40.1
  Yekun: 45 80 1311 67.3 119.1 186.4
        3. Sürünən kəkrə    Acroptilon repens (Linnaeus) Dе Candolle  
1 Babək 10 15 376 84.5 28.2 112.7
2 Culfa 4 6 158 26.2 11.7 37.9
3 Kəngərli 3 5 54 5.6 3.0 8.6
4 Ordubad 5 8 37 4.7 2.4 7.1
5 Şahbuz 5 8 33 9.6 3.8 13.4
6 Sədərək 2 5 29 6.1 2.8 8.9
7 Şərur 9 12 274 97.5 72.3 169.8
  Yekun: 38 59 961 234.2 124.2 358.4
  4.   Sarı sarmaşıq  Cuscuta spp.  
1 Babək 17 20 314 153.5 16.8 170.3
2 Culfa 12 16 168 128.7 9.6 138.3
3 Kəngərli 5 7         59 17.2 6.3 23.5
4 Ordubad 15 12 107 41.3 3.4 44.7
5 Şahbuz 9 12 123 48.5 2.6 51.1
6 Sədərək 3 5 76 10.4 2.8 13.2
7 Şərur 15 21 339 185.3 11.6 196.9
  Yekun: 76 93 1186 584.9 53.1 638.0

   

Qeyd:  * Ərazilər işğal altında olduqları üçün fitosanitar müşahidələr aparılmamışdır. **  Müşahidələr rayonun işğaldan azad ərazilərində aparılmışdır.   Fitosanitar karantin vəziyyəti Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmışdır                    Copyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45